Huishoudelijk reglement

Wie kan inschrijven voor onze kampen ?

Iedereen die zich via de site inschrijft en hiervoor een bevestigingsmail kreeg.  Het inschrijvingsgeld moet ten minste 2 weken voor het kamp vereffend worden  via overschrijving op ons rekeningnummer.
Opgelet : voor de inschrijvingen van het intern kamp is de inschrijving pas definitief na het betalen van het inschrijvingsbedrag !!
(We ontvangen voorlopig geen contant geld meer.)

Coronamaatregelen : Je mag deelnemen als :
- Je niet ziek bent of ziek bent geweest in de 5 dagen vóór een kamp.
- Wie een diagnose van Covid-19 kreeg moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan een actititeit en bij terugkeer ook reeds 3 dagen klachtenvrij is.  Dit moet met een doktersattest bewezen worden.
- Wie tot een risicogroep behoort moet toelating hebben van de arts en ouders.
- Wie een besmet persoon binnen de eigen bubbel had kan pas deelnemen aan het kamp na 14 dagen.
- Kinderen met een chronische ziekte, die met medicatie onder controle is, kunnen wel deelnemen mits toelating van de arts en ouders.

Krijgt een deelnemer tijdens een kamp symptomen van Covid-19  dan moet je je kind onmiddellijk komen ophalen en ga je naar de huisarts.  Je laat de vzw zo snel mogelijk weten wat het resultaat is 
negatief :  Het zieke kind blijft thuis.
positief :  Het kamp zal onmiddellijk stop gezet worden.
Terugbetaling van het kamp is niet mogelijk.

Annulatie of ziekte voor of tijdens een extern kamp : 
Annulatie zonder medisch attest = administratieve onkost van 25 euro.
Geen terugbetaling bij afwezigheid gedurende het kamp ongeacht medisch attest.

Annulatie of ziekte voor of tijdens een intern kamp : 
- tot 2 maanden voor het kamp : 10 euro
- tussen 2 en 1 maand : 20 euro
- tussen 1 maand en 2 weken : 20 % van de deelnameprijs
- 2 weken voor de aanvang van het kamp : 50 % van de deelnameprijs
- vanaf de eerste kampdag : geen terugbetaling mogelijk
- bij ziekte of annulatie tijdens het kamp : geen terugbetaling mogelijk.

Medische fiche : 
Bij de start van een kamp dient men een ingevulde medische fiche af te geven aan de trainer.
Een medische fiche is terug te vinden op onze site.