Medische Fiche

Eén van de voorwaarden om aan onze kampen te kunnen deelnemen is het invullen van bijgevoegde medische fiche.
Deze fiche moet vooraf ingevuld worden en afgegeven worden bij het begin van het kamp.

Alvast bedankt voor jullie medewerking
het Hoopsquad team